•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecadidovce.sk spravuje Obec Adidovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Adidovce 

Adresa:
Obecný úrad Adidovce 
Adidovce 83
067 32 Vyšný Hrušov

IČO: 00322792

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 223
Rozloha: 2 077 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1568

Všeobecné informácie: 

Starostka: Mgr. Lenka Hudáková,

e-mail: starosta@obecadidovce.sk

Podateľňa: podatelna@obecadidovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecadidovce.sk

Kontakt:

Tel.: 057 / 779 63 33    0911 766 355

E-mail: obec.adidovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Adidovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Adidovce je zriadený na Miestnom úrade vo Vyšnom Hrušove.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk 
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár