•  
  •  

História

Územie, na ktorom leží obec Adidovce, patrí do geomorfologickej oblasti Nízkych Beskýd, celku Laboreckej vrchoviny. Obec je jedna zo skupiny obcí ležiacich v povodí rieky Udavy. Jej chotár je členitý. Samotná obec sa nachádza vo výške 204 m n.m., najvyšší vrch v chotári Makovica dosahuje nadmorskú výšku 534 m a najnižšie položený chotárny bod je vo výške 192 m. Lesné plochy zaberajú takmer 87% z celkovej rozhlohy chotára. Z lesných drevín je tu najviac zastúpený buk, hrab, dub, z listnáčov možno spomenúť ešte topoľ, brezu, javor a lipu. Menšie zastúpenie už majú ihličnaté stromy. Je medzi nimi i borovica, smrek, smrekovec. V trávnatých podrastoch sa vyskytujú i niektoré vzácnejšie rastliny, ako je valdštajnia kuklíková. Lesy sú bohaté na lovnú zver. Pôdny povrch tvoria prevažne pieskovce, ílovce a sliene. Samotná obec sa tiahne po osi sever-juh, v smere toku Udavy. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár