•  
  •  

Aktuality

Odstávka elektrickej energie

 17.01.2023

Vec: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Vážený zástupca samosprávy,
v najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na
území Vášho mesta resp. obce a dotkne sa odberných miest uvedených v prílohe tohto oznámenia v
termíne:
07.februára 2023 od 10:20 h do 12:50 h.
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy,
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a
bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré,
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na
informačnej tabuli, zverejnením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na
jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblas obnovená čo najskôr. Aktuálne
informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk.
Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme Vám za porozumenie.
S pozdravom
Ing. Slavomír Veseleňák
vedúci odboru
Plánovanie a opmalizácia prevádzky
Ing. Marn Stanko
vedúci mu
odbor Plánovanie a opmalizácia prevádzky
Neprehliadnite dôležité informácie na ďalšej strane.
Kontakty
Názov spoločnos Východoslovenská distribučná, a.s • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
Zákaznícka linka VSD 0850 123 312 • info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár