•  
  •  

Aktuality

Oznam VVS, a.s.

 09.01.2023

!!! Oprava VVS, a.s. robila odpočet už 09.01.2023 !!!

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bude od 11.1.2023 – 12.1.2023  vykonávať odpočty vodomerov z dôvodu novej cenovej úpravy, ku ktorej dochádza od 1.1.2023 v zmysle platného nového cenníka za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Vyzývame našich obchodných partnerov, že v zmysle uzatvorenej zmluvy sú  povinní  sprístupniť meradlo, resp. odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu na meradle - najmä vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, vykonať opatrenia proti znečisteniu priestoru vo vodomernej šachte a iné.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár